Queert föräldraskap

Att vara HBTQ-person och vilja skaffa familj kan vara en utmaning. Att skaffa barn genom sex är inte alltid möjligt, och ofta behöver HBTQ-personer assistans via vården för att kunna bilda sin familj. För snart 20år sedan fick queera familjer rätt till assisterad befruktning samt adoption, men det gällde framförallt par som bestod av cispersoner. Fram tills 2013 förväntades transpersoner som ville ändra juridisk könstillhörighet nämligen sterilisera sig.

Det finns mycket kvar att göra inom bland annat graviditets- och förlossningsvården vad gäller bemötande och stöd till HBTQ-föräldrar. Min erfarenhet är att de allra flesta vårdgivare har grundläggande kunskaper om hur man bemöter kvinnopar som vill skaffa barn, men att det fortfarande behövs mer kunskap. Efter att steriliseringskravet försvann finns det numera en möjlighet för även transpersoner som ändrat juridisk könstillhörighet att bli genetiska/biologiska föräldrar. Transmän kan bära och föda fram sina barn, och transkvinnor kan bidra med könsceller som kan befrukta ägg hos en person som kan bära fram ett barn.

Du som är HBTQ-person och vill skaffa familj ska veta att jag ser dig. Oavsett om du skaffar barn med en partner, med en kompis eller själv, vid hjälp av assisterad befruktning eller genom sex. Jag finns här vid din sida, och jag erbjuder mitt stöd om du behöver någon att prata med i processen att bli förälder.  Jag är poly- och kinkkompetent.

Queer doula