Om mig

Jag är en 34-årig queer transman som bor med min lilla familj i Falkenberg, och mina pronomen är han/honom.
På dagarna jobbar jag annars som högstadielärare.

Min erfarenhet är att det finns ett stort behov av kunskap om HBTQ+ personers fertilitet och föräldrablivande, samt bra stöd till t.ex transpersoner som väljer att bära och föda sina barn. Även vi som är queera har rätt till ett bra stöd under vår process att bli föräldrar.  Det finns även ett behov av att stödja partners/medföräldrar på ett annat sätt än vad som görs idag.  Därför har jag valt att utbilda mig till doula.

UTBILDNINGAR

Doulautbildning
Din Gravidcoach 
Maj 2021

Birthing Beyond the Binary
QueerCare
Juni – juli 2021

Instruktörsutbildning 
Föda utan Rädsla
Oktober 2021

Instruktörsutbildning
Aktiv Baby
Oktober 2021

Queer reproductive loss
Birthing Advocacy
November 2021

Fertility and conception
Birthing Advocacy
April 2022

 

Här kan du läsa om mig