Doulatjänster för er som vill ha barn

Vikten av kontinuerligt stöd

Vägen mot föräldraskap är inte alltid spikrak. Ofta behövs det hjälp utifrån, och kan ta både
lång tid och kosta mycket. Dessutom är det ofta en mycket krävande emotionell process där man slits mellan hopp och 
förtvivlan medan man väntar på det efterlängtade plusset.

Jag har själv erfarenhet av att bilda familj vid hjälp av assisterad befruktning, efter att ha försökt hemma med heminsemination. En sak som jag saknade mycket under min process
att bli förälder var ett bollplank, någon att prata med som inte var en anhörig eller vårdpersonal med makt över vår process. Min erfarenhet är att många har ett behov av stöd
och önskar en möjlighet att kunna rådfråga eller prata ut med någon.

Jag erbjuder en möjlighet till kontinuerligt stöd under din/er process mot att bli förälder i form av en abonnemangstjänst. Eftersom det är omöjligt att säga hur lång tid det tar innan plusset, och förhoppningsvis bebis, kommer behovet av stöd variera.

Nedanför går det att läsa en beskrivning av de olika abonnemangen. Önskar man att boka
ett enskilt stödsamtal, t.ex inför mötet med fertilitetsklinik går det också bra att boka.

Abonnemang Stjärna
 1-2 stödsamtal per månad
  30min-1h
– Pepp inför, under eller efter möte med
  fertilitetsklinik
– Hjälp att hitta fertilitetsklinik
  eller annan stöttning.

Nivå 1:   500kr per månad
Nivå 2: 1500kr per månad
Nivå 3: 2000kr per månad

Abonnemang Sol
– 2-3 stödsamtal per månad
– Allt som ingår i Stjärna
– Stöttning kring fertilitetsförståelse

Nivå 1:  1500kr per månad
Nivå 2: 2000kr per månad
Nivå 3: 2500kr per månad

Läs mer om mina olika prisnivåer 
varför de finns här.

Alla abonnemang har en månads uppsägningstid.

 

stöd till dig som vill ha barn

Stöd vid enstaka tillfällen inför eller efter möten med fertilitetskliik

Inför mötet med fertilitetskliniken
Är det dags för första mötet med fertilitetskliniken? Vill du/ni prata 
igenom besöket innan? En möjlighet för dig/er att prata om era tankar och funderingar kring mötet. Testa att ställ era frågor till mig, eller ta hjälp av mig med att formulera dem.

Efter mötet med fertilitetskliniken
En möjlighet för dig/er att prata igenom hur mötet gick och vad ni kom fram till. Hur ska resan mot föräldraskap fortsätta? Vi pratar om dina/era tankar och känslor.

Nivå 1: 500kr/timmen
Nivå 2: 800kr/timmen
Nivå 3: 1200kr/timmen

 

 

stöd

Stöd på plats

Om du är blivande självstående förälder erbjuder jag även att finnas med på plats. Jag finns där som stöd för dig medan olika undersökningar görs och vi pratar igenom mötet både före och efter. Gäller för området mellan Göteborg – Malmö.

Nivå 1: 500kr/timmen
Nivå 2: 800kr/timmen
Nivå 3: 1200kr/timmen

Är man intresserad av stöd på plats vid klinikbesök i t.ex Danmark så går det bra att kontakta mig för ett prisförslag.